Údržba a testování AKU

Údržba a testování AKU

V této oblasti se nabízíme našim zákazníkům v oboru telekomunikací komplexní službu tzv. "vše pod jednou střechou", což zákazníkovi přináší větší operativní pružnost, snížení nákladů spojených s přepravou tohoto zboží, odbourání dopravních a skladovacích nákladů.

Jedná se zejména o tyto činnosti:

  • Skladování AKU setů
  • Evidence včetně hlídání periody nabíjení AKU setů na skladě
  • Nabíjení a údržba uskladněných AKU setů (kontrola napětí na každé AKU v setu dle parametrů uvedených výrobcem v pravidelné periodě a v případě nevyhovujících hodnot uvedených výrobcem, dobití AKU setu)
  • Kapacitní testování AKU setů
  • Vytvoření měřícího protokolu na AKU po nabití, kapacitním testu a přidání k setu + archivace v elektronické podobě
  • Kompletace AKU setů z nevyhovujících AKU bloků
  • Návrh nevyhovujících a vadných AKU bloků/setů k likvidaci


Testovací a jiná činnost telekomunikačních zařízení

Dochází k otestování telekomunikačního zařízení před jeho samotných výdejem ze skladů (zařízení je vždy vydáno funkční).

Touto činností také dochází k časové úspoře jak centrálního skladu, tak zaměstnanců montážních společností, ale zejména k úspoře na přepravu do jednotlivých lokalit

Výkupy telekomunikačního zboží

Naším zákazníkem v oblasti telekomunikační činnosti realizujeme výkup vyřazeného telekomunikačního zařízení. Dále zajišťujeme jeho třídění a ekologickou likvidaci.